Bảng giá các loại gỗ nguyên liệu (gỗ tròn, gỗ hộp) ở Việt Nam

STT Tên loại gỗ ĐVT Giá bán(đồng/m3) Gỗ tròn Gỗ hộp Gỗ phách 1 Giá Gỗ căm xe a Giá Gỗ căm xe campuchia – Đuờng kính 30-50cm trở lên ,dài 2-5m m3 12.000.000 – 14.000.000 17.000.000 – 18.000.000 20.000.000 – 23.000.000 – Đuờng kính 35-60cm trở lên, dài 5-6m m3 14.000.000 – 16.000.000 18.000.000 – 19.000.000 22.000.000 – 24.000.000 b Giá Gỗ căm xe myanmar – Đuờng kính từ 80-100cm, dài : 450-730cm m3 16.500.000-18.000.000/m3 Hết hàng Hết hàng 2 Giá Gỗ Trắc kg 350.000-850.000/1 KG a Giá Gỗ trắc đỏ Mặt : 17-19cm, dài :1,8-3m ( chiếm 10%) Tấn 450-650.000 đồng/kg – Mặt: 20-38cm, dài : 1,8-3m ( chiếm 90%) Tấn 750.000 đồng/kg – Mặt : 30-45cm, dày :5-18cm, dài: 1,8-3m Tấn 880.000 đồng/kg b Gỗ trắc dây – KG 70.000 – 150.000 70.000-150.000 đồng/kg 3 Giá Gỗ sồi m3 6.500.000- 8.000.000/m3 400 usd – 900 usd 18.000.000/ xẻ sấy a Giá Gỗ sồi tròn châu âu m3 . – Hoành từ 100-230cm, dài: 300-1200cm m3 6.000.000-12.000.000/m3 4 Giá Gỗ tròn sapelly m3 – Hoành 305-400cm, dài: 520-1050cm m3 10.000.000-12.000.000/m3 5 Giá Gỗ pơmu m3 – Mặt : 20-40cm, dài : 200-500cm m3 15.000.000 -20.000.000/m3 21.000.000 -23.000.000/m3 6 Giá Gỗ cẩm lai m3 a m3 Mặt : 15-40cm, dài: 1,5-2m m3 70.000.000 – 90.000.000/m3 Mặt :40cm trở lên ,dài 2m trở lên m3 150.000.000 trở lên b Giá Cẩm lai đen m3 Hòanh : 80-180cm, dài : 130-310cm m3 50.000.000/m3 c Giá Gỗ cẩm lai châu phi m3 – Hoành : 214-272cm, dài: 550-1190cm m3 20.000.000-28.000.000/m3 7 Giá Gỗ giá tỵ m3 7.500.000 / m3 – Hoành: 60 – 100cm
120 trở lên

 

m3 2.500.000-8.800.000/m3  

8

 
Giá Gõ đỏ m3 a Giá Gõ đỏ lào – Mặt 25-30cm m3 35.000.000 /m3 45tr5-48tr5/m3  Hết hàng – Mặt 30-35cm m3 38.000.000 /m3 50tr5/m3  Hết hàng – Mặt 36-54cm m3 45.000.000 /m3 50tr5-60tr5/m3  Hết hàng – Mặt từ 55-60cm m3 55.000.000 /m3 65tr5-70tr5  Hết hàng b Giá Gõ đỏ nam phi – 17.000.000-20.000.000/m3 9 Giá Gỗ sồi m3 – Đã rong bìa m3 17.000.000-22.000.000/m3 Chưa rong bìa m3 15.000.000-19.000.000 a Loại AB ( 10%C), dày 26mm m3 10.000.000/m3 300 – 350 euro b Loại AB ( 10%C), dày 32mm m3 11.000.000/m3 330 – 360 euro 10 Giá gỗ Tần bì m3 Đã rong bìa m3 7.000.000/m3 12.000.000-14.000.000/m3 11 Giá gỗ Óc chó m3 – Đã rong bìa m3 25.000.000-35.000.000/m3 12 Giá gỗ Sao xanh m3 13.000.000 – 17.000.000/m3 13 Giá gỗ Cẩm thị m3 52.000.000/m3 14 Giá Gỗ mun m3 – Giá gỗ Mun sọc m3 50.000.000-60.000.000/m3 Hết hàng – Giá gỗ Mun sừng m3 50.000.000-60.000.000/m3 Hết hàng – Mun hoa m3 50.000.000-60.000.000/m3 15 Giá Gỗ Lim m3 a Giá Gỗ Lim nam phi m3  16tr-18tr/m3 12tr – 15tr/m3 – b Giá Gỗ Lim lào m3 26.000.000-30.000.000/m3  Hết hàng  Hết hàng 16 Giá Gỗ Thông m3 – Giá Gỗ Thông Chilê m3 190-275 USD – Giá Gỗ Thông Newzeland m3 180-265 USD – Giá Gỗ Thông Thụy điển 180-265 USD – Giá Gỗ Thông Phần lan 180-290 USD – Giá Gỗ Thông Việt nam (thông ba lá) 1.200.000-3.500.000/m3 3.900.000 –
5.000.000 vnđ 17 Giá Gỗ Huơng 14tr-16tr/m3 – Giá Gỗ Huơng lào 35.000.000-55.000.000/m3  Hết hàng  Hết hàng 18 Giá Gỗ Xoan đào 7.000.000-12.000.000/m3  Hết hàng  Hết hàng 19 Giá Gỗ Bằng lăng 11.000.000-13.000.000/m3 20 Giá Gỗ tạp 21 Giá Gỗ mít 10.000.000/m3 22 Giá Gỗ Gụ (gõ mật) 20.000.000-24.000.000/m3 23 Giá Gỗ dầu 5.000.000/m3 7.000.000 11.000.000/m3 24 Giá Gỗ Xà cừ 26 Giá Gỗ Kền kền (kiền kiền) 12.000.000-14.000.000/m3 27 Giá Gỗ Chò chỉ 12 triệu/m3 28 Giá Gỗ Muồng đen 3 triệu/m3 7.300.000/m3 8.000.000/m3 30 Giá Gỗ Sơn huyết Hết hàng 31 Giá Gỗ Dái ngựa Hết hàng 32 Giá Gỗ keo 4.000.000/m3  8.000.000/m3 33 Gỗ Táu m3 3.700.000 5.500.000 34 Giá Gỗ Sến m3 11.000.000 13.000.000-17.000.000/m3 35 Giá Gỗ Dổi m3 10.000.000 14.000.000-16.000.000/m3 36 Giá Gỗ huyệnh tàu thuyền m3 8.000.000 12.000.000 37 Giá Gỗ dổi tàu thuyền m3 7.000.000 10.000.000 38 Giá Gỗ Chua khét m3 6.000.000 8.000.000 39 Giá Gỗ Huỵệnh, Trường, Xoay, Dầu rái m3 3.600.000 5.200.000 40 Giá Gỗ Chủa m3 2.500.000 3.300.000 41 Gỗ nhóm 3 khác (gồm cả Re Hương) m3 2.750.000 3.500.000 42 Giá Gỗ nhóm 4 m3 1.900.000 2.700.000 43 Giá Gỗ nhóm 5 + gội m3 1.700.000 2.300.000 44 Giá Gỗ nhóm 6 m3 1.360.000 1.900.000 45 Giá Gỗ nhóm 7+8 m3 1.150.000 1.500.000

Source: https://cosfa.vn
Category: Giá gỗ

Viết một bình luận