Bảng giá thiết kế & thi công nội thất đồ gỗ | Rada thi công nội thất

Tủ quần áo MFC Melamine m2 2.650.000đ Tủ quần áo MFC Laminate m2 3.150.000đ Tủ quần áo MFC Sơn trắng m2 3.200.000đ Tủ quần áo MFC Acrylic m2 3.750.000đ Bàn làm việc MFC Melamine 1000 x 600 x 750H cái 3.300.000đ Bàn làm việc MFC Laminate 1000 x 600 x 750H cái 3.600.000đ Bàn làm việc MFC Sơn trắng 1000 x 600 x 750H cái 3.600.000đ Bàn làm việc MFC Acrylic 1000 x 600 x 750H cái 4.100.000đ Bàn trang điểm + kệ giường MFC Melamine 1200 x 450 x 1500H cái 3.800.000đ Bàn trang điểm + kệ giường MFC Laminate 1200 x 450 x 1500H cái 4.100.000đ Bàn trang điểm + kệ giường MFC Sơn trắng 1200 x 450 x 1500H cái 4.100.000đ Bàn trang điểm + kệ giường MFC Acrylic 1200 x 450 x 1500H cái 4.400.000đ Giường ngủ MFC Melamine 1600 x 2000 cái 5.700.000đ Giường ngủ MFC Laminate 1600 x 2000 cái Tuỳ Số Laminate Giường ngủ MFC Sơn trắng 1600 x 2000 cái Tuỳ Số sơn trắng Giường ngủ MFC Acrylic 1600 x 2000 cái Tuỳ Số Acrylic Giường ngủ MFC Melamine Hộc kéo cái 6.950.000đ Giường ngủ MFC Laminate Hộc kéo cái 7.250.000đ Giường ngủ MFC Sơn trắng Hộc kéo cái 7.250.000đ Giường ngủ MFC Acrylic Hộc kéo cái 7.500.000đ Tủ đầu giường MFC Melamine 450 x 400 x 450H cái 1.300.000đ Tủ đầu giường MFC Laminate 450 x 400 x 450H cái 1.500.000d Tủ đầu giường MFC Sơn trắng 450 x 400 x 450H cái 1.500.000đ Tủ đầu giường MFC Acrylic 450 x 400 x 450H cái 1.600.000đ Tủ bếp trên MFC Melamine sâu 400 x cao 800 m dài 2.650.000đ Tủ bếp trên MFC Laminate sâu 400 x cao 800 m dài 2.900.000đ Tủ bếp trên MFC Sơn trắng sâu 400 x cao 800 m dài 2.900.000đ Tủ bếp trên MFC Acrylic sâu 400 x cao 800 m dài 3.500.000đ Tủ bếp dưới MFC Melamine sâu 600 x cao 810 m dài 3.300.000đ Tủ bếp dưới MFC Laminate sâu 600 x cao 810 m dài 3.500.000đ Tủ bếp dưới MFC Sơn trắng sâu 600 x cao 810 m dài 3.500.000đ Tủ bếp dưới MFC Acrylic sâu 600 x cao 810 m dài 3.900.000đ Kệ tivi MFC Melamine 400 x 200H m dài 1.870.000đ Kệ tivi MFC Laminate 400 x 200H m dài 2.000.000đ Kệ tivi MFC Sơn trắng 400 x 200H m dài 2.000.000đ Kệ tivi MFC Acrylic 400 x 200H m dài 2.250.000đ Tủ giầy MFC Melamine m2 2.800.000đ Tủ giầy MFC Laminate m2 3.100.000đ Tủ giầy MFC Sơn trắng m2 3.100.000đ Tủ giầy MFC Acrylic m2 4.000.000đ Vách ốp tường MFC Melamine m2 1.500.000đ Vách ốp tường MFC Acrylic m2 1.900.000đ Vách CNC MFC Melamine m2 2.500.000đ Vách CNC MFC Laminate m2 2.500.000đ Vách CNC MFC Sơn trắng m2 2.500.000đ Vách CNC MFC Acrylic m2 2.500.000đ Thùng ốp Lavabo MFC Melamine m dài 3.300.000đ Thùng ốp Lavabo MFC Laminate m dài 3.500.000đ Thùng ốp Lavabo MFC Sơn trắng m dài 3.500.000đ Thùng ốp Lavabo MFC Acrylic m dài 3.900.000đ Tủ quần áo MDF Melamine m2 2.900.000đ Tủ quần áo MDF Melamine + Sơn m2 3.450.000đ Tủ quần áo MDF Acrylic m2 4.050.000đ Bàn làm việc MDF Melamine 1000 x 600 x 750H cái 3.600.000đ Bàn làm việc MDF Melamine + Sơn 1000 x 600 x 750H cái 3.900.000đ Bàn làm việc MDF Acrylic 1000 x 600 x 750H cái 4.200.000đ Bàn trang điểm + kệ giường MDF Melamine 1200 x 450 x 1500H cái 4.100.000đ Bàn trang điểm + kệ giường MDF Melamine + Sơn 1200 x 450 x 1500H cái 4.400.000đ Bàn trang điểm + kệ giường MDF Acrylic 1200 x 450 x 1500H cái 4.700.000đ Giường ngủ MDF Melamine 1600 x 2000 cái 5.950.000đ Giường ngủ MDF Melamine + Sơn 1600 x 2000 cái Tuỳ Số Laminate Giường ngủ MDF Acrylic 1600 x 2000 cái Tuỳ Số Acrylic Giường ngủ MDF Melamine Hộc kéo cái 7.300.000đ Giường ngủ MDF Melamine + Sơn Hộc kéo cái 8.100.000đ Giường ngủ MDF Acrylic Hộc kéo cái 8.300.000đ Tủ đầu giường MDF Melamine 450 x 400 x 450H cái 1.400.000đ Tủ đầu giường MDF Melamine + Sơn 450 x 400 x 450H cái 1.600.000đ Tủ đầu giường MDF Acrylic 450 x 400 x 450H cái 1.700.000đ Tủ bếp trên MDF Melamine sâu 400 x cao 800 m dài 2.800.000đ Tủ bếp trên MDF Melamine + Sơn sâu 400 x cao 800 m dài 3.100.000đ Tủ bếp trên MDF Acrylic sâu 400 x cao 800 m dài 3.700.000đ Tủ bếp dưới MDF Melamine sâu 600 x cao 810 m dài 3.500.000đ Tủ bếp dưới MDF Melamine + Sơn sâu 600 x cao 810 m dài 3.700.000đ Tủ bếp dưới MDF Acrylic sâu 600 x cao 810 m dài 4.100.000đ Kệ tivi MDF Melamine 400 x 200H m dài 1.970.000đ Kệ tivi MDF Melamine + Sơn 400 x 200H m dài 2.100.000đ Kệ tivi MDF Acrylic 400 x 200H m dài 2.350.000đ Tủ giầy MDF Melamine m2 3.100.000đ Tủ giầy MDF Melamine + Sơn m2 3.400.000đ Tủ giầy MDF Acrylic m2 4.200.000đ Vách ốp tường MDF Melamine m2 1.500.000đ Vách ốp tường MDF Acrylic m2 1.950.000đ Vách CNC MDF Melamine m2 2.500.000đ Vách CNC MDF Melamine + Sơn m2 2.500.000đ Vách CNC MDF Acrylic m2 2.500.000đ Thùng ốp Lavabo MDF Melamine m dài 3.500.000đ Thùng ốp Lavabo MDF Melamine + Sơn m dài 3.700.000đ Thùng ốp Lavabo MDF Acrylic m dài 4.100.000đ Tủ quần áo MDF Laminate m2 3.450.000đ Tủ quần áo MDF Veneer Sồi m2 4.300.000đ Tủ quần áo MDF Sơn trắng m2 4.300.000đ Tủ quần áo MDF Veneer Sồi + Gỗ m2 5.200.000đ Bàn làm việc MDF Laminate 1000 x 600 x 750H cái 3.900.000đ Bàn làm việc MDF Veneer Sồi 1000 x 600 x 750H cái 4.300.000đ Bàn làm việc MDF Sơn trắng 1000 x 600 x 750H cái 4.200.000đ Bàn làm việc MDF Veneer Sồi + Gỗ 1000 x 600 x 750H cái 5.700.000đ Bàn trang điểm + kệ giường MDF Laminate 1200 x 450 x 1500H cái 4.400.000đ Bàn trang điểm + kệ giường MDF Veneer Sồi 1200 x 450 x 1500H cái 4.800.000đ Bàn trang điểm + kệ giường MDF Sơn trắng 1200 x 450 x 1500H cái 4.950.000đ Bàn trang điểm + kệ giường MDF Veneer Sồi + Gỗ 1200 x 450 x 1500H cái 6.200.000đ Giường ngủ MDF Laminate 1600 x 2000 cái Tuỳ Số Laminate Giường ngủ MDF Veneer Sồi 1600 x 2000 cái 7.500.000đ Giường ngủ MDF Sơn trắng 1600 x 2000 cái 7.300.000đ Giường ngủ MDF Veneer Sồi + Gỗ 1600 x 2000 cái 10.500.000đ Giường ngủ MDF Laminate Hộc kéo cái 7.800.000đ Giường ngủ MDF Veneer Sồi Hộc kéo cái 9.200.000đ Giường ngủ MDF Sơn trắng Hộc kéo cái 8.900.000đ Giường ngủ MDF Veneer Sồi + Gỗ Hộc kéo cái 12.500.000đ Tủ đầu giường MDF Laminate 450 x 400 x 450H cái 1.600.000đ Tủ đầu giường MDF Veneer Sồi 450 x 400 x 450H cái 1.800.000đ Tủ đầu giường MDF Sơn trắng 450 x 400 x 450H cái 1.900.000đ Tủ đầu giường MDF Veneer Sồi + Gỗ 450 x 400 x 450H cái 2.200.000đ Tủ bếp trên MDF Laminate sâu 400 x cao 800 m dài 3.100.000đ Tủ bếp trên MDF Veneer Sồi sâu 400 x cao 800 m dài 3.500.000đ Tủ bếp trên MDF Sơn trắng sâu 400 x cao 800 m dài 3.500.000đ Tủ bếp trên MDF Veneer Sồi + Gỗ sâu 400 x cao 800 m dài 4.500.000đ Tủ bếp dưới MDF Laminate sâu 600 x cao 810 m dài 3.700.000đ Tủ bếp dưới MDF Veneer Sồi sâu 600 x cao 810 m dài 3.900.000đ Tủ bếp dưới MDF Sơn trắng sâu 600 x cao 810 m dài 3.900.000đ Tủ bếp dưới MDF Veneer Sồi + Gỗ sâu 600 x cao 810 m dài 4.850.000đ Kệ tivi MDF Laminate 400 x 200H m dài 2.100.000đ Kệ tivi MDF Veneer Sồi 400 x 200H m dài 2.300.000đ Kệ tivi MDF Sơn trắng 400 x 200H m dài 2.300.000đ Kệ tivi MDF Veneer Sồi + Gỗ 400 x 200H m dài 2.400.000đ Tủ giầy MDF Laminate m2 3.400.000đ Tủ giầy MDF Veneer Sồi m2 4.300.000đ Tủ giầy MDF Sơn trắng m2 4.300.000đ Tủ giầy MDF Veneer Sồi + Gỗ m2 5.200.000đ Vách ốp tường MDF Laminate m2 1.800.000đ Vách ốp tường MDF Sơn trắng m2 1900.000đ Vách ốp tường MDF Veneer Sồi + Gỗ m2 1.800.000đ Vách CNC MDF Laminate m2 2.700.000đ Vách CNC MDF Veneer Sồi m2 2.700.000đ Vách CNC MDF Sơn trắng m2 2.700.000đ Vách CNC MDF Veneer Sồi + Gỗ m2 2.700.000đ Thùng ốp Lavabo MDF Laminate m dài 3.700.000đ Thùng ốp Lavabo MDF Veneer Sồi m dài 3.900.000đ Thùng ốp Lavabo MDF Sơn trắng m dài 3.900.000đ Thùng ốp Lavabo MDF Veneer Sồi + Gỗ m dài 4.850.000đ Tủ quần áo Gỗ ghép sồi + Gỗ Sồi m2 5.500.000đ Bàn làm việc Gỗ ghép sồi + Gỗ Sồi 1000 x 600 x 750H cái 6.200.000đ Bàn trang điểm + kệ giường Gỗ ghép sồi + Gỗ Sồi 1200 x 450 x 1500H cái 6.500.000đ Giường ngủ Gỗ ghép sồi + Gỗ Sồi 1600 x 2000 cái 10.800.000đ Giường ngủ Gỗ 100% 1600 x 2000 cái 12.000.000đ Giường ngủ Gỗ ghép sồi + Gỗ Sồi Hộc kéo cái 12.800.000đ Giường ngủ Gỗ 100% Hộc kéo cái 14.000.000đ Tủ đầu giường Gỗ ghép sồi + Gỗ Sồi 450 x 400 x 450H cái 2.300.000đ Tủ bếp trên Gỗ ghép sồi + Gỗ Sồi 400 x 800 m dài 4.800.000đ Tủ bếp trên Gỗ Xoan Đào 400 x 800 m dài 5.300.000đ Tủ bếp dưới Gỗ ghép sồi + Gỗ Sồi sâu 600 x cao 810 m dài 5.150.000đ Tủ bếp dưới Gỗ Xoan Đào sâu 600 x cao 810 m dài 6.300.000đ Kệ tivi Gỗ ghép sồi + Gỗ Sồi 400 x 200H m dài 2.500.000đ Kệ tivi Gỗ 100% 400 x 200H m dài 3.200.000đ Tủ giầy Gỗ ghép sồi + Gỗ Sồi m2 5.500.000đ Vách CNC Gỗ ghép sồi + Gỗ Sồi m2 2.700.000đ Vách CNC Gỗ 100% m2 2.700.000đ Thùng ốp Lavabo Gỗ ghép sồi + Gỗ Sồi m dài 3.500.000đ Thi công thạch cao m2 185.000đ Sơn nước m2 95.000đ Giấy dán tường m2 1.500.000đ Thi công kính bếp m2 1.200.000đ Thi công mặt đá bếp m dài 2.200.000đ Lát sàn gỗ tự nhiên m2 1.200.000đ Lát sàn gỗ công nghiệp m2 380.000đ

Viết một bình luận