Giáo trình hướng dẫn cách bố trí tổng mặt bằng thi công một cách hợp lý phần 1 – Tài liệu text

Giáo trình hướng dẫn cách bố trí tổng mặt bằng thi công một cách hợp lý phần 1 ppt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (287.99 KB, 7 trang )

BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG
CÔNG TRÌNH: A
1
I- BỐ TRÍ TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG.
1. Tiếp nhận mặt bằng thi công:
Ngay sau khi nhận được thông báo trúng thầu của chủ đầu tư, nhà thầu sẽ cử đại
diện đến công trình và nhận bàn giao mặt bằng hiện trạng, hệ thông tim trục định
vị, cao độ chuẩn và ranh giới công trường. biên bản bàn giao mặt bằng được lập
theo qui định hiện hành.
Trên cơ sở các tim trục, cao độ chuẩn đã được bàn giao, nhà thầu sẽ kiểm tra đối
chiếu với hồ sơ thiết kế, nếu có vấn đề gì không hợp lý, nhà thầu sẽ thông báo với
chủ đầu tư để có biện pháp giải quyết kịp thời. Sau đó, nhà thầu sẽ xây dựng hệ
thống mốc dẫn phục vụ thi công trên toàn công trường và có biện pháp bảo vệ tim
cọc mốc và cao độ chuẩn trong suốt quá trình thi công.
Nhà thầu sẽ làm hàng rào tạm vây quanh công trường, xây dựng các hạng mục phụ
trợ, lắp đặt các loại đèn báo hiệu, chiếu sáng phục vụ an toàn giao thông và an
toàn lao động.
Trước khi vào thi công nhà thầu trình báo với chính quyền địa phương, chủ đầu tư
về thời gian thi công công trình và phối hợp về công tác giữ gìn an ninh trật tự, giữ
gìn vệ sinh chung trong khu vực.
2. Các hạng mục phụ trợ phục vụ thi công:
a. Hàng rào, khu lán trại phục vụ thi công.
Giáo trình hướng dẫn cách bố trí tổng mặt bằng
thi công một cách hợp lý
Nhà thầu dự kiến lắp dưng 1 hàng rào bảo vệ cao 2m được làm bằng lưới B40
được quây kín tôn để khỏi ảnh hưởng đến sự hoạt động xung quanh trong phạm vi
lân cận. Bố trí 01 cổng ra vào ở mặt trước, tại cổng ra vào này luôn có bảo vệ trực
cả ngày lẫn đêm để theo dõi xuất nhập vật tư và quản lý người ra vào công trường.
b. Nhà bảo vệ:
Bố trí ngay cổng ra vào công trình, nhà bảo vệ có chức năng kiểm tra, kiểm soát
người, vật liệu, phương tiện ra vào công trình và chốt bảo vệ ở cuối bãi gần nhà

dân để tăng cường an ninh về đêm.
c. Nhà ban chỉ huy công trình:
Nơi công tác, trao đổivề kỹ thuật nghiệp vụ, quản lý tất cả các bộ phận khác của
công trình. nhà được bố trí gần nhà bảo vệ, gần nơi ra vào công trình tiện cho việc
liên hệ và khả năng bao quát công trình.
d. Kho dụng cụ
Để chứa vật tư nhỏ, máy móc dụng cụ cầm và được đặt ngay sát văn phòng công
trường.
e. Kho ximăng và kho thép:
Kho xi măng phải đảm bảo khô ráo, không dột nhưng phải đảm bảo độ thoáng
mát.
Kho thép và kho xi măng phải được kê cao cách mặt đất tối thiểu là 0,3m. Đối với
thép cây để ở ngoài kê cao cách mặt đất là 0.4m có bạt che nắng che mưa. Kho
này có khả năng chứa và dự trữ ximăng đủ phục vụ cho các công tác thi công trên
hiện trường.
Bãi gia công thép ở cạnh nhà kho có mặt bằng tương đối phẳng thuận tiện cho việc
gia công. Bãi tập kết cột chống cốp pha định hình, giàn giáo được tập kết phía sau
của công trình.
f. Bãi tập kết vật liệu rời:
Mặt bằng thi công thuận lợi nhưng việc bố trí bãi tập kết vật liệu rời phải khoa học
hợp lý theo đúng tiến độ: gồm cát vàng, cát đen, đá 1×2, tập kết gọn ở phía trước
công trình (riêng đống cát vàng, đống đá, đống cát đen ở bên dưới rải lót tôn 1.5 li
để tránh lẫn đất và các tạp chất. bãi tập kết gạch được bố trí phía đầu hồi trục 1
dùng đến đâu tập kết đến đó.
Trên công trường bố trí 4 đèn pha bảo vệ vệ halôgien ở hai góc chéo của công
trình có vật che nắng, che mưa.
g. Khu vực tập kết xe máy, thiết bị thi công:
Khu vực này được bố trí đối diện với văn phòng công trường, đồng thời phải ở vị
trí dễ nhìn từ phía nhà bảo vệ để thuận lợi trong việc điều động và quản lý xe máy,
thiết bị trong quá trình thi công.

h.Nhà vệ sinh công cộng:
Nhà vệ sinh tạm của công trường đặt ở góc công trường và cuối hướng gió chính.
Nhà vệ sinh này luôn được vệ sinh, cọ rửa sạch sẽ để đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi
trường chung trong công trình. Nước thoát được đi qua bể phốt bán tự ngoại để xử
lý trước khi thải ra ống thoát chung của khu vực.
3. Điện phục vụ thi công và sinh hoạt:
Nguồn điện sẽ được lấy từ điện lưới quốc gia do chủ đầu tư cấp nguồn, để đề
phòng khi công trình đang thi công sử dụng điện bị mất điện ta cần bố trí thêm
máy phát nhỏ.
4. Nước phục vụ thi công và sinh hoạt:
Sử dụng mạng lưới nước chung của khu vực. Có các bồn chứa nước để phục vụ thi
công và tích nước phòng khi nước từ mạng lưới khu vực không thể cung cấp được.
Ngoài ra nhà thầu sẽ khoan 1 giếng để dự phòng nguồn nước thi công; sẽ được
kiểm định mẫu cho phù hợp tiêu chuẩn thi công.
5. Thoát nước thi công:
Sau khi tiếp nhận mặt bằng, nhà thầu sẽ tiến hành xây dựng hệ thống ống cống,
mương rãnh thoát nước thích hợp để tránh tình trạng đọng nước trên mặt bằng gây
ảnh hưởng đến thi công và giao thông đi lại.
Đối việc thoát nước hố móng, nhà thầu sẽ làm hệ thống rãnh thu nước về các
giếng thu rồi dùng bơm nước thoát lên bờ và chảy vào hệ thống thoát nước mặt
bằng của công trường.
Trên công trường phải bố trí hệ thống thoát nước thi công đảm bảo tiêu nước triệt
để không gây ngập úng trong suốt qúa trình thi công. Nước thải trước khi thải ra
hệ thống thoát nước chung thành phố phải thải qua hố thu lắng đọng bùn đất, phế
thải để thi công nạo vét thu gom chuyển đến nơi quy định.
6. Đường tạm để thi công:
Đường tạm được bố trí chạy vòng quanh nhà tiện cho phương tiện chuyên chở vật
liệu tới kho, bãi vật liệu.
7. Hệ thống phòng cháy chữa cháy:
Để đề phòng và Xử lý cháy nổ trong q trình thi cơng, nhà thầu sẽ đặt các bình

cứu hoả tại những vị trí cần thiết dễ xảy ra hoả hoạn.
Hàng ngày sẽ có cán bộ chun trách của cơng trường đi kiểm tra thường xun
về việc phòng cháy nổ.
8. Việc hồn trả mặt bằng sau khi bàn giao cơng trình:
Sau khi thi cơng xong, tồn bộ máy móc, trang thiết bị thi cơng và các lán trại, văn
phòng tạm sẽ được tháo dỡ, chuyển ra khỏi phạm cơng trường và dọn dẹp sạch sẽ
để bàn giao cơng trình cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng
II. BỐ TRÍ BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG
Sơ đồ tổ chức tại hiện trường:

TIM H
? TH? NG THỐT NU? C TU ? I TIÊU SU? I NHUM
1
LỐI VÀO CHÍNH
CÔNG TRÌNH HIỆN HỮU
HÀNG RÀO VÁCH TÔN BẢO VỆ CÔNG TRÌNH
NHÀ KHO
4
2
5
4
1
1
6
D
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
D D D D D D D D D D D D D D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D D D D D D D D
D D D D D
D D
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
N N N N N N N N N N N N N N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N N N N N N N N
N N N N
N N
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N N N N N N N N N N N N N N N
D D D D D D D D D D D D D D D D
12
DÀN GIÁO
1 NHÀ BẢO VỆ

2 VĂN PHÒNG BCH CÔNG TRÌNH
3 KHU VỰC RỬA XE
4 NHÀ VỆ SINH
5 KHU VỰC ĐỂ XE
8 BÃI TẬP KẾT CÁT ĐÁ
9 BÃI TẬP KẾT GẠCH
10 MÁY TRỘN BÊ TÔNG
7
6 KHO CHỨA THÉP – XI MĂNG
11 BỂ CHỨA NƯỚC
12 BÃI TẬP KẾT COFFA
5463
4000
6000
N N N N
D D D D
ĐƯỜNG NƯỚC THI CÔNG
GHI CHÚ
ĐƯỜNG ĐIỆN THI CÔNG
HÀNG RÀO TẠM
ĐÈN CHIẾU SÁNG
NHÀ XE
NHÀ VĂN PHÒNG
NHÀ NGHỈ
NHÀ XE
ĐƯỜNG GIAO THÔNG
ĐƯỜNG GIAO THÔNG
3
BÃI GIA CÔNG THÉP
D D

N N
ĐƯỜNG GIAO THÔNG
DỰ KIẾN VĂN PHÒNG
BỘ PHẬN TƯ VẤN GIÁM SÁT
MẶT BẰNG TỔ CHỨC THI CÔNG TL : 1/200

III. KỸ THUẬT THI CÔNG
Các yêu cầu kỹ thuật:
1. Công tác ván khuôn:
Gia công lắp đặt ván khuôn là một quá trình tốn nhiều thời gian và công sức
và thường kéo dài hơn so với thời gian thi công. Việc tính toán và sử dụng ván
khuôn hợp lý có tác dụng rất lớn đến chất lượng và giá thành công tác xây lắp.
Các yêu cầu kỹ thuật của côffa:
+ Côffa không được cong vênh.
+ Phải đảm bảo thể hiện đúng kích thước hình dạng của bộ phận kết cấu.
+ Côffa phải vững chắc, không bị biến hình khi chịu tải trọng của khối
bêtông cốt thép mới đổ và các tải trọng khác trong quá trình thi công.
+ Dựng lắp và tháo dỡ dễ dàng, không bị chảy nước xi măng trong khi đổ
bêtông.
+ Hệ chống đỡ phải được liên kết với nhau thành hệ thống ổn định.

+ Trước khi lắp côffa phải xác định các trục tim ngang, dọc, phải xác định
các cao trình.
Ban ch
ỉ huy công
trường

T
ổ ky
thuật

T
ổ b
ê
tông
B
ộ phận kỹ
thuật

B
ộ phận cung
ứng

Tổ nề

Đ
ội xe máy c
ơ
giới
T

ổ gia
công sắt
T

ATLĐ
2. Công tác cốt thép:
Gia công thép để đảm bảo chính xác, tiết kiệm thì phải gia công theo thép
thực tế kết hợp với bản vẽ thiết kế.
Bề mặt cốt thép phải sạch không dính bùn, dầu mỡ, không có vẩy sắt và các
lớp gỉ.
dân để tăng cường bảo mật an ninh về đêm. c. Nhà ban chỉ huy khu công trình : Nơi công tác làm việc, trao đổivề kỹ thuật nhiệm vụ, quản trị tổng thể các bộ phận khác củacông trình. nhà được bố trí gần nhà bảo vệ, gần nơi ra vào khu công trình tiện cho việcliên hệ và năng lực bao quát khu công trình. d. Kho dụng cụĐể chứa vật tư nhỏ, máy móc dụng cụ cầm và được đặt ngay sát văn phòng côngtrường. e. Kho ximăng và kho thép : Kho xi-măng phải bảo vệ khô ráo, không dột nhưng phải bảo vệ độ thoángmát. Kho thép và kho xi-măng phải được kê cao cách mặt đất tối thiểu là 0,3 m. Đối vớithép cây để ở ngoài kê cao cách mặt đất là 0.4 m có bạt che nắng che mưa. Khonày có năng lực chứa và dự trữ ximăng đủ ship hàng cho các công tác làm việc thi công trênhiện trường. Bãi gia công thép ở cạnh nhà kho có mặt bằng tương đối phẳng thuận tiện cho việcgia công. Bãi tập kết cột chống cốp pha định hình, giàn giáo được tập trung phía saucủa khu công trình. f. Bãi tập kết vật tư rời : Mặt bằng thi công thuận tiện nhưng việc bố trí bãi tập kết vật tư rời phải khoa họchợp lý theo đúng tiến trình : gồm cát vàng, cát đen, đá 1×2, tập trung gọn ở phía trướccông trình ( riêng đống cát vàng, đống đá, đống cát đen ở bên dưới rải lót tôn 1.5 liđể tránh lẫn đất và các tạp chất. bãi tập trung gạch được bố trí phía đầu hồi trục 1 dùng đến đâu tập trung đến đó. Trên công trường thi công bố trí 4 đèn pha bảo vệ vệ halôgien ở hai góc chéo của côngtrình có vật che nắng, che mưa. g. Khu vực tập trung xe máy, thiết bị thi công : Khu vực này được bố trí đối lập với văn phòng công trường thi công, đồng thời phải ở vịtrí dễ nhìn từ phía nhà bảo vệ để thuận tiện trong việc điều động và quản trị xe máy, thiết bị trong quy trình thi công. h. Nhà vệ sinh công cộng : Nhà vệ sinh tạm của công trường thi công đặt ở góc công trường thi công và cuối hướng gió chính. Nhà vệ sinh này luôn được vệ sinh, cọ rửa thật sạch để bảo vệ nhu yếu vệ sinh môitrường chung trong khu công trình. Nước thoát được đi qua bể phốt bán tự ngoại để xửlý trước khi thải ra ống thoát chung của khu vực. 3. Điện ship hàng thi công và hoạt động và sinh hoạt : Nguồn điện sẽ được lấy từ điện lưới vương quốc do chủ đầu tư cấp nguồn, để đềphòng khi khu công trình đang thi công sử dụng điện bị mất điện ta cần bố trí thêmmáy phát nhỏ. 4. Nước Giao hàng thi công và hoạt động và sinh hoạt : Sử dụng mạng lưới nước chung của khu vực. Có các bồn chứa nước để Giao hàng thicông và tích nước phòng khi nước từ mạng lưới khu vực không hề phân phối được. Ngoài ra nhà thầu sẽ khoan 1 giếng để dự trữ nguồn nước thi công ; sẽ đượckiểm định mẫu cho tương thích tiêu chuẩn thi công. 5. Thoát nước thi công : Sau khi tiếp đón mặt bằng, nhà thầu sẽ triển khai kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống ống cống, mương rãnh thoát nước thích hợp để tránh thực trạng đọng nước trên mặt bằng gâyảnh hưởng đến thi công và giao thông vận tải đi lại. Đối việc thoát nước hố móng, nhà thầu sẽ làm mạng lưới hệ thống rãnh thu nước về cácgiếng thu rồi dùng bơm nước thoát lên bờ và chảy vào mạng lưới hệ thống thoát nước mặtbằng của công trường thi công. Trên công trường thi công phải bố trí mạng lưới hệ thống thoát nước thi công bảo vệ tiêu nước triệtđể không gây ngập úng trong suốt qúa trình thi công. Nước thải trước khi thải rahệ thống thoát nước chung thành phố phải thải qua hố thu ngọt ngào bùn đất, phếthải để thi công nạo vét thu gom chuyển đến nơi pháp luật. 6. Đường tạm để thi công : Đường tạm được bố trí chạy vòng quanh nhà tiện cho phương tiện đi lại chuyên chở vậtliệu tới kho, bãi vật tư. 7. Hệ thống phòng cháy chữa cháy : Để đề phòng và Xử lý cháy nổ trong q trình thi cơng, nhà thầu sẽ đặt các bìnhcứu hoả tại những vị trí thiết yếu dễ xảy ra hoả hoạn. Hàng ngày sẽ có cán bộ chun trách của cơng trường đi kiểm tra thường xunvề việc phòng cháy nổ. 8. Việc hồn trả mặt bằng sau khi chuyển giao cơng trình : Sau khi thi cơng xong, tồn bộ máy móc, trang thiết bị thi cơng và các lán trại, vănphòng tạm sẽ được tháo dỡ, chuyển ra khỏi phạm cơng trường và quét dọn sạch sẽđể chuyển giao cơng trình cho chủ góp vốn đầu tư đưa vào sử dụngII. BỐ TRÍ BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNGSơ đồ tổ chức triển khai tại hiện trường : TIM H ? TH ? NG THỐT NU ? C TU ? I TIÊU SU ? I NHUMLỐI VÀO CHÍNHCÔNG TRÌNH HIỆN HỮUHÀNG RÀO VÁCH TÔN BẢO VỆ CÔNG TRÌNHNHÀ KHOD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D DD D D D DD DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D Doanh Nghiệp N N N N N N N N N N N N N N N N N N NN N N N N N N N N N N N N NN N N N N N N NN N N NN NN N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N NN N N N N N N N N N N N N N ND D D D D D D D D D D D D D D D12DÀN GIÁO1 NHÀ BẢO VỆ2 VĂN PHÒNG BCH CÔNG TRÌNH3 KHU VỰC RỬA XE4 NHÀ VỆ SINH5 KHU VỰC ĐỂ XE8 BÃI TẬP KẾT CÁT ĐÁ9 BÃI TẬP KẾT GẠCH10 MÁY TRỘN BÊ TÔNG6 KHO CHỨA THÉP – XI MĂNG11 BỂ CHỨA NƯỚC12 BÃI TẬP KẾT COFFA546340006000N N N ND D D DĐƯỜNG NƯỚC THI CÔNGGHI CHÚĐƯỜNG ĐIỆN THI CÔNGHÀNG RÀO TẠMĐÈN CHIẾU SÁNGNHÀ XENHÀ VĂN PHÒNGNHÀ NGHỈNHÀ XEĐƯỜNG GIAO THÔNGĐƯỜNG GIAO THÔNGBÃI GIA CÔNG THÉPD Doanh Nghiệp NĐƯỜNG GIAO THÔNGDỰ KIẾN VĂN PHÒNGBỘ PHẬN TƯ VẤN GIÁM SÁTMẶT BẰNG TỔ CHỨC THI CÔNG TL : 1/200 III. KỸ THUẬT THI CÔNGCác nhu yếu kỹ thuật : 1. Công tác ván khuôn : Gia công lắp ráp ván khuôn là một quy trình tốn nhiều thời hạn và công sứcvà thường lê dài hơn so với thời hạn thi công. Việc giám sát và sử dụng vánkhuôn hài hòa và hợp lý có công dụng rất lớn đến chất lượng và giá thành công tác xây lắp. Các nhu yếu kỹ thuật của côffa : + Côffa không được cong vênh. + Phải bảo vệ bộc lộ đúng kích cỡ hình dạng của bộ phận cấu trúc. + Côffa phải vững chãi, không bị biến hình khi chịu tải trọng của khốibêtông cốt thép mới đổ và các tải trọng khác trong quy trình thi công. + Dựng lắp và tháo dỡ thuận tiện, không bị chảy nước xi-măng trong khi đổbêtông. + Hệ chống đỡ phải được link với nhau thành mạng lưới hệ thống không thay đổi. + Trước khi lắp côffa phải xác lập các trục tim ngang, dọc, phải xác địnhcác cao trình. Ban chỉ huy côngtrườngổ kythuậtổ btôngộ phận kỹthuậtộ phận cungứngTổ nềội xe máy cgiớiổ giacông sắtATLĐ2. Công tác cốt thép : Gia công thép để bảo vệ đúng chuẩn, tiết kiệm chi phí thì phải gia công theo thépthực tế phối hợp với bản vẽ phong cách thiết kế. Bề mặt cốt thép phải sạch không dính bùn, dầu mỡ, không có vẩy sắt và cáclớp gỉ .

Viết một bình luận