Cách tính giá ca máy trong dự toán – 1 ca máy bao nhiêu tiền ?

Cách tính giá ca máy trong dự toán 1 giá ca máy thiết bị thi công thiết kế xây dựng bao nhiêu tiền ? Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn đi vấn đáp về các tính giá ca máy thi công theo Thông tư 11/2019 / TT-BXD của Bộ thiết kế xây dựng ngày 26/12/2019

Cách tính giá ca máy trong dự toán

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)

Giá ca máy và thiết bị thi công kiến thiết xây dựng ( sau đây gọi là giá ca máy ) là mức chi phí trung bình cho một ca thao tác theo pháp luật của máy và thiết bị thi công thiết kế xây dựng .Giá ca máy gồm hàng loạt hoặc một số ít khoản mục chi phí như chi phí khấu hao, chi phí thay thế sửa chữa, chi phí nguyên vật liệu, nguồn năng lượng, chi phí nhân công tinh chỉnh và điều khiển và chi phí khác của máy và được xác lập theo công thức sau :CCM = CKH + CSC + CNL + CNC + CCPK ( 1 )Trong đó :– CCM : giá ca máy ( đồng / ca ) ;– CKH : chi phí khấu hao ( đồng / ca ) ;– CSC : chi phí thay thế sửa chữa ( đồng / ca ) ;– CNL : chi phí nguyên vật liệu, nguồn năng lượng ( đồng / ca ) ;– CNC : chi phí nhân công tinh chỉnh và điều khiển ( đồng / ca ) ;– CCPK : chi phí khác ( đồng / ca ) .

Chi phí hao phí xác định giá ca máy thi công xây dựng gồm có:

Nội dung định mức các hao phí Thông tư 11/2019 / TT-BXD của Bộ Xây dựng

  1. Số ca làm việc trong năm : là số ca làm việc của máy trong 1 năm trong cả đời máy
  2. Định mức khấu hao : là mức độ giảm giá trị bình quân của máy do hao mòn sau 1 năm sử dụng
  3. Định mức sửa chữa : là mức chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy nhằm duy trì; Khôi phục năng lực hoạt động tiêu chuẩn của máy trong một năm sử dụng
  4. Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng : là mức tiêu hao nhiên liệu để tạo ra động lực cho máy hoạt động trong 1 ca làm việc và nhiên liệu phụ
  5. Định mức nhân công điều khiển : là số lượng, thành phần, nhóm, cấp bậc công nhân điều kiển; Vận hành máy trong 1 ca làm việc
  6. Định mức chi phí khác : là định mức cho các khoản chi phí đảm bảo để máy hoạt động bình thường, có hiệu quả trong 1 năm sử dụng

cách tính giá ca máy trong dự toán

Phương pháp xác định 1 giá ca máy bao nhiêu tiền ?

 a) Xác định chi phí khấu hao

Trong quá trình sử dụng máy, máy bị hao mòn, giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của máy do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn của tự nhiên.

b) Nguyên giá máy:

– Nguyên giá của máy để tính giá ca máy được xác lập theo giá máy mới, tương thích với mặt phẳng thị trường của loại máy sử dụng để thi công thiết kế xây dựng khu công trình .– Nguyên giá của máy là hàng loạt các chi phí để góp vốn đầu tư mua máy tính đến thời gian đưa máy vào trạng thái sẵn sàng chuẩn bị sử dụng gồm giá mua máy ( không kể chi phí cho vật tư, phụ tùng thay thế sửa chữa mua kèm theo ), thuế nhập khẩu ( nếu có ), chi phí luân chuyển, bốc xếp, dữ gìn và bảo vệ, chi phí lưu kho, chi phí lắp ráp ( lần đầu tại một khu công trình ), chi phí chuyển giao công nghệ tiên tiến ( nếu có ), chạy thử, các khoản chi phí hợp lệ khác có tương quan trực tiếp đến việc góp vốn đầu tư máy, không gồm có thuế Hóa Đơn đỏ VAT .

c) Giá trị thu hồi: là giá trị phần còn lại của máy sau khi thanh lý, được xác định như sau:

– Đối với máy có nguyên giá từ 30.000.000 đồng ( ba mươi triệu đồng ) trở lên giá trị tịch thu tính bằng 10 % nguyên giá .– Không tính giá trị tịch thu với máy có nguyên giá nhỏ hơn 30.000.000 đồng ( ba mươi triệu đồng ) .

d) Định mức khấu hao của máy (%/năm) được xác định trên cơ sở định mức khấu hao của máy.

e) Số ca làm việc của máy trong năm (ca/năm) xác định trên cơ sở số ca làm việc của máy trong năm

f) Giá nhiên liệu, năng lượng diều khiển máy

Giá nguyên vật liệu được xác lập trên cơ sở :– Giá xăng, dầu : theo thông cáo báo chí truyền thông giá xăng dầu của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex tương thích với thời gian tính giá ca máy và khu vực thiết kế xây dựng khu công trình ;– Giá điện : theo lao lý về giá bán điện của nhà nước tương thích với thời gian tính giá ca máy và khu vực kiến thiết xây dựng khu công trình .g ) Hệ số chi phí nguyên vật liệu phụ cho một ca máy thao tác ; Được xác lập theo từng loại máy và điều kiện kèm theo đơn cử của khu công trình. Hệ số chi phí nguyên vật liệu phụ có giá trị trung bình như sau :

– Máy và thiết bị chạy động cơ xăng: 1,02;

– Máy và thiết bị chạy động cơ diesel: 1,03;

– Máy và thiết bị chạy động cơ điện: 1,05.

Video hướng dẫn chi tiết cụ thể tính giá ca máy và thiết bị thi công xem Tại ĐâyCách tính luân chuyển đất Thông tư 10/2019 / TT-BXD nên vận dụng mã AM hay mã AB Xem Tại đây

Viết một bình luận