Hướng dẫn cách tính hệ số nhân công trong dự toán mới nhất 2020

Cách tính hệ số nhân công trong dự toán là một trong những từ khóa được gg search nhiều nhất về chủ đề cách tính hệ số nhân công trong dự toán. Trong bài viết này, quantrinhansu.vn sẽ viết bài viết hướng dẫn cách tính hệ số nhân công trong dự toán mới nhất 2020.

Cách Tính Hệ Số Nhân Công Trong Dự Toán

Hướng dẫn cách tính hệ số nhân công trong dự trù mới nhất 2020

1. Tính lương theo thông tư 05/2016/TT-BXD

Bước 1 chọn bảng nhân lực => Tính lương

Bước 2 lựa chọn Vùng: nếu bạn không nhớ chính xác, hãy nhấp vào Vùng rồi chọn Huyện

Bước 3 lựa chọn khu vực theo mục lục

Bước 4 click nút “Áp giá hiện giờ” để mang kết quả tính toán ra bảng nhân lực

Bước 5 xem hiệu quả ở bảng: nhân công

* Với các Tỉnh/TP ban hành bảng lương riêng thì bạn lựa chọn trong danh sách:

* Nếu có thêm hệ số điều chỉnh khu vực thì theo chỉ dẫn của Tỉnh/TP đó, Dự toán sẽ bổ sung thêm tùy chọn:

Thanh hóa

lựa chọn Vùng sâu, vùng xa, vùng chông gai => chọn khu vực => gật đầu .

Lai Châu

chọn mẫu : Có hệ số kiểm soát và điều chỉnh khu vực

Nhấp chuột vào ô màu vàng => test => lựa chọn khu vực => chấp thuận đồng ý :

Kết quả :

Hòa Bình

lựa chọn mẫu : Hệ số kiểm soát và điều chỉnh khu vực Hòa Bình .

Nhấp chuột trái vào ô màu vàng => kiểm tra => chọn khu vực => Đồng ý :

Kết quả:

Chú ý: ở bảng “Tính lương” và bảng “Nhân công” có 2 cột “Nhóm gốc” và “Nhóm TT05”.

  • group gốc: là group được SXD tỉnh đó chọn để tính toán ban hành bộ đơn giá XDCT.
  • group TT05: là nhóm do ứng dụng tự chuyển đúng theo quy định tại thông tư 05/2016/TT-BXD.

Để xem chi tiết cụ thể công tác làm việc tương quan đến nhân lực đó, bạn tích lựa chọn ô “ Hiện công tác làm việc ”, dưới mỗi nhân công sẽ hiện công tác làm việc chứa nó .

2. Nhập hệ số bù giá nhân công

Đến bảng thống kê dự trù khuôn khổ chọn : Hệ số kiểm soát và điều chỉnh

Nhập hệ số bù giá nhân công/đồng ý:

Kết quả:

3. Nhập hệ số bù theo từng quyết định: sử dụng cho quyết định 3796/2014 về điều chỉnh ngân sách nhân lực Hà Nội

gợi ý với 3 công tác làm việc ở 3 quyết định hành động không giống nhau :

Quy định tại Quyết định 3796/2014:

Đến bảng nhân lực => tích chọn: Hiện công tác và sử dụng hệ số điều chỉnh => nhập hệ số nhân lực theo mỗi quyết định:

Đến bảng Máy thi công => tích chọn: Hiện công tác và sử dụng hệ số điều chỉnh => nhập hệ số Máy thi công theo mỗi quyết định:

Nguồn : https://dutoanf1.com.vn/

Viết một bình luận