Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng

 

Công ty TNHH CosFa có công ty mẹ là AACO General Contractor, được thành lập từ năm 2000, có nhà máy sản xuất chính đặt tại Houston, Hoa Kỳ, cùng sự hiện diện rộng khắp các văn phòng kinh doanh tại các thành phố San Francisco, Los Angeles, Vancouver, Toronto, Phnom Penh, Ho Chi Minh. Trong năm 2009, chúng tôi thành lập mới và cải tiến thêm các nhà máy sản xuất tại Việt Nam và Campuchia để tập trung sản xuất chuyên nghiệp và độc lập phát triển một mức độ cao hơn các sản phẩm kiến trúc phi tiêu chuẩn có chất lượng cao cho thị trường Đông Nam Á.

 

Sứ mệnh: Sứ mệnh của chúng tôi là mang nét đẹp kiến trúc hiện đại, sáng tạo đến các công trình với chi phí thấp, giúp nâng cao năng suất sử dụng công trình và đóng góp vào sự phát triển của ngành kiến trúc Việt Nam.

 

Nghiên cứu và phát triển: Với trung tâm chuyên Nghiên cứu & Phát triển tại Hoa Kỳ, chúng tôi đã nỗ lực và đầu tư vào công tác nghiên cứu và phát triển nhằm đảm bảo sẽ mang đến tay khách hàng những giải pháp kiến trúc đẹp và sáng tạo.

 

Sản xuất: Thoã mãn sự hài lòng của khách hàng thông qua chất lượng tiêu chuẩn toàn cầu.

 

Bán hàng và dịch vụ: Phương cách kinh doanh đặc trưng của CosFa là nhờ việc tích luỹ kinh nghiệm thực tế, tư duy kiến trúc hiện đại, và am tường nhu cầu địa phương.