Mẫu biên bản bàn giao thiết bị, máy móc mới nhất

Sau đây LuatVietnam sẽ phân phối cho bạn đọc 1 số ít mẫu biên bản bàn giao thiết bị thường được sử dụng nhất lúc bấy giờ .5. Lưu ý khi làm biên bản bàn giao thiết bị

1. Hướng dẫn soạn thảo biên bản bàn giao thiết bị

Về cơ bản, trong biên bản bàn giao thiết bị sẽ gồm có những nội dung sau :

– Phải có quốc hiệu, tiêu ngữ và ngày tháng năm lập biên bản.

– Có tên biên bản : BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ
– Thời gian lập biên bản : có vừa đủ thông tin ngày tháng năm và thời hạn lập biên bản .
– tin tức của bên giao : Họ tên và chức vụ ( nếu có ) .
– tin tức của bên nhận : Họ tên và chức vụ ( nếu có ) .
– tin tức về loại thiết bị được bàn giao gồm : tên thiết bị, thông số kỹ thuật kỹ thuật, mã thiết bị, số lượng và thực trạng của thiết bị .
– tin tức về việc kiểm tra, bàn giao mẫu sản phẩm, ví dụ : Bên giao là … đã giao cho … … kiểm tra mẫu sản phẩm. Sau khi bàn giao bên sẽ nhận trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm .
Hai bên thống nhất lập biên bản bàn giao theo nội dung như trên và biên bản bàn giao thiết bị được lập thành hai bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản .
– Chữ ký của hai bên .
Mẫu biên bản bàn giao thiết bị

Mẫu biên bản bàn giao thiết bị, máy móc mới nhất (Ảnh minh họa)
 

2. Mẫu biên bản bàn giao thiết bị, máy móc số 1

Tải vềSửa/In biểu mẫu

Cơ quan, tổ chức…………                  

…………….            
——              

Số : …. / BB – … .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc .
— — — — —
…., ngày …. tháng …. năm .

BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ

( V / v bàn giao thiết bị cho mượn )

Căn cứ vào Hợp đồng mượn gia tài số : … / … – …. … … … … … … … … … … … … …. ;
Căn cứ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. ;
Chúng tôi gồm :

Bên bàn giao: (Bên A)

Ông / Bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Bộ phận : … … … … … …
Trường : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Bên nhận bàn giao: (Bên B)

Họ và tên : … … … … … … … … … … … … … …
Chức vụ : … … … … … … … … … … … … Lớp : … … … … … … … … … … … … … …
Trường : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Hôm nay, ngày …. tháng … .. năm … … Bên A thực thi bàn giao thiết bị cho bên B tại khu vực : … … … … … … … … … … … … … … …

1. Các trang thiết bị gồm:

STT

Tên thiết bị, dụng cụ

Tình trạng sử dụng

Số lượng

       
       
       
       

2. Lý do bàn giao

Bên B có nhu yếu mượn 1 số ít loại thiết bị, dụng cụ nêu trên để sử dụng vào việc … .. … … … .
Bên B đã nhận không thiếu số lượng trang thiết bị, dụng cụ như đã nhu yếu và có nghĩa vụ và trách nhiệm dữ gìn và bảo vệ, giữ gìn giao trả nguyên vẹn và đúng thời hạn đã thỏa thuận hợp tác khởi đầu
Biên bản được lập thành 02 bản, những bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên có nghĩa vụ và trách nhiệm giữ một bản .
Các bên tiến hành xác nhận những nội dung trên cùng đi đến thống nhất và ký xác nhận dưới đây .

               Bên bàn giao                                                    

( Ký và ghi rõ họ tên )

Bên nhận bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên )

3. Mẫu biên bản bàn giao thiết bị, máy móc số 2

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …. tại … … … … … … … … … … … chúng tôi gồm có :

BÊN GIAO:

1 … … … … … … …
2 … … … … … ……..
3 … … … … … … …

BÊN NHẬN:

1 … … … … … … ..
2 … … … … … … …

Bên giao bàn giao một số thiết bị như sau:
 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật, mã thiết bị Số lượng Hiện trạng
         
         
         

Bên giao giao cho … …. là chủ của sản đã kiểm tra về thông tin loại sản phẩm, sau khi bàn giao bên nhận trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm .
Hai bên thống nhất lập biên bản bàn giao theo những nội dung như trên và biên bản bàn giao thiết bị được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương tự nhau .

         Bên giao                                          

Bên nhận

4. Mẫu biên bản bàn giao thiết bị, máy móc số 3

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

BÀN GIAO THIẾT BỊ

Hôm nay, ngày … .. tháng … .. năm … …, tại … … … … … .. chúng tôi gồm :

BÊN GIAO (Bên A):

1. ( Họ tên ) …………………………… Chức vụ …………………………………………….
2. ( Họ tên ) …………………………… Chức vụ ……………………………………………………………………

BÊN NHẬN (Bên B):

Ông / bà : ………………………………………………………………………………………………….
Thiết bị được bàn giao gồm có :

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật, mã thiết bị Số lượng Hiện trạng
         
         
         

…………………………giao cho Ông/bà:……………………………….. để………………………….. trong thời gian……………………

Mọi hư hỏng, mất không có nguyên do chính đáng Ông / bà : ……………………………. trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm .
Hai bên thống nhất lập Biên bản bàn giao theo những nội dung như trên và Biên bản Bàn giao được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương tự nhau .

                          Bên giao                                                                Bên nhận

( Ký và ghi rõ họ tên ) ( Ký và ghi rõ họ tên )

 

5. Lưu ý khi làm biên bản bàn giao thiết bị

Khi làm biên bản bàn giao thiết bị cần chú ý cung cấp đầy đủ thông tin, đặc biệt đối với biên bản bàn giao máy móc thiết bị cần chứa các thông tin cá nhân, thông tin máy móc, thông tin liên lạc của người chuyển và người nhận.

Ngoài ra, tất cả những thiết bị được bàn giao cần ghi rõ ràng, cụ thể và chính xác số lượng, thông tin thiết bị cũng như thời gian giao nhận và hoàn trả.

Biên bản bàn giao không thể thiếu được chữ ký của hai bên và đóng dấu thì mới có giá trị, mỗi bên giữ một bản để tránh xảy ra những tranh chấp không mong muốn.

Trên đây là các mẫu biên bản bàn giao thiết bị, máy móc mới nhất. Nếu có thắc mắc liên quan, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192 để được hỗ trợ.

Source: https://cosfa.vn
Category: Mẫu bàn

Viết một bình luận