Mẫu hợp đồng thiết kế nhà ở gia đình | Chia sẻ Hồ sơ xây dựng

Dowload Mẫu hợp đồng thiết kế nhà ở gia đình

Mật khẩu : Cuối bài viết

Hosoxaydung.com xin gửi các bạn mẫu hợp đồng thiết kế nhà ở gia đình để quý vị tham khảo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — — — — — –
Hà nội, ngày tháng 07 năm 2009

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số:        /07/2009-KH

V / v : Thiết kế nhà ở gia đình

I. Các căn cứ để ký kết hợp đồng:

 • Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;
 • Căn cứ Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.
 • Căn cứ vào định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình ban hành kèm theo công văn số 1751/BXD-VP ngày 14 tháng 08 năm 2007 của Bộ Xây Dựng.
 • Căn cứ vào nhiệm vụ thiết kế được chủ đầu tư thông qua và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của bên nhận thầu và nhu cầu của bên giao thầu

Hôm nay, ngày tháng 07 năm 2009, tại Văn phòng Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng và thương mại An Thái chúng tôi gồm những bên dưới đây :

Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thiết kế kiến trúc
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thiết kế nội thất
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thi công nội thất
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thiết kế nhà máy sản xuất
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thi công xây dựng
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng xây dựng Anh Việt
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thi công nhà xưởng Việt – Trung
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng liên danh trong xây dựng
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thí nghiệm trong xây dựng
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng khảo sát lập dự án, thiết kế dự án xây dựng
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử đụng đất
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thuê đất xây dựng nhà xưởng
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng tư vấn Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
Mời quý vị tham khảo :Hợp tư vấn lập dự án BT (Xây dựng – Chuyển Giao)

II. Các bên ký hợp đồng:

1. Đại diện bên giao thầu (Sau đây gọi tắt là bên A):

Đơn vị : Gia đình chị Hương
Địa chỉ : Xã Trung Văn, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà nội
Đại diện : Chị Hương Chức vụ : Chủ hộ
Điện thoại : ( 04 ) … … … … … … … … ..
Mobile : 0989.150.989

2. Đại diện bên nhận thầu (Sau đây gọi tắt là bên B):

BÊN B : CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AZHOME VIỆT NAM

 • Người đại diện : PHẠM VĂN QUANG      Chức vụ : Giám đốc
 • Địa chỉ  : Tầng 12A – Tòa nhà The Pride – Tố Hữu – Hà Nội
 • Mã số thuế : 0109474960
 • Điện thoại : 043.999.3868  – Hotline: 0904.87.33.88 – 0912.07.64.66
 •  Website : https://azhomegroup.vn   Email: [ email protected ]
 • Tài khoản số : 2171.0000.218626
 • Phạm Văn Quang  – Ngân hàng BIDV – CN Từ Liêm – Hà Nội

HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT

HỢP ĐỒNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU

Điều 1. Nội dung công việc phải thực hiện:

Bên A giao cho Bên B thực thi thiết kế ý tưởng sáng tạo và lập bản vẽ thiết kế kỹ thuật kiến thiết nhà ở gia đình .
Sản phẩm của hợp đồng là ý tưởng sáng tạo thiết kế, hồ sơ xin cấp phép kiến thiết xây dựng và bản vẽ thiết kế kỹ thuật thiết kế khu công trình và dự trù

Điều 2. Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật:

Chất lượng việc làm do bên B triển khai phải cung ứng được nhu yếu của bên A, phải tuân thủ theo những lao lý hiện hành của Nhà nước và những quá trình quy phạm chuyên ngành khác theo Điều 13 và Điều 24 Luật thiết kế xây dựng .

Điều 3. Thời gian, tiến độ thực hiện:

3.1. Thời gian triển khai :

* Thời gian bắt đầu: Ngay sau khi hợp đồng được ký kết.

* Thời gian thực hiện:

 • Thời gian lập ý tưởng và nhiệm vụ thiết kế : 01 tuần
 • Thời gian lập hồ sơ xin cấp phép: 02 tuần kể từ khi ý tưởng được thông qua.
 • Thời gian lập bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công: 02 tuần
 • Thời gian thực hiện không tính thời gian chậm trễ do Bên A không cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan cần thiết cho Bên B.

3.2. Hồ sơ tài liệu giao cho Bên A:

 • 02 phương án thiết kế sơ bộ ý tưởng
 • 05 bộ hồ sơ xin cấp phép xây dựng
 • 05 bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán

Điều 4. Giá trị hợp đồng:

4.1. Giá hợp đồng :

 • Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14 tháng 08 năm 2007 của Bộ Xây Dựng về Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

4.2. Giá trị hợp đồng : ( Tạm tính với quy mô kiến thiết xây dựng 1 tỷ đồng )

 • Giá trị hợp đồng : 2,58% x 1.000.000.000 = 25.800.000 đồng
 • Giá trị giảm giá:50% x 25.800.000= 12.900.000 đồng
 • Giá trị hợp đồng sau khi giảm giá: 25.800.000 – 12.900.000  = 12.900.000 đồng

    (Bằng chữ: Mười hai triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn)     

( Giá trên chưa gồm có thuế giá trị ngày càng tăng Hóa Đơn đỏ VAT )
Giá trị hợp đồng trên hoàn toàn có thể được kiểm soát và điều chỉnh trong những trường hợp :

 • Bổ sung, điều chỉnh quy mô thực hiện so với hợp đồng
 • Nhà nước thay đổi chính sách: trong trường hợp này chỉ được điều chỉnh khi được cấp có thẩm quyền cho phép.
 • Trường hợp bất khả kháng: các bên tham gia hợp đồng thương thảo để xác định giá trị hợp đồng điều chỉnh phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 5. Thanh toán hợp đồng:

5.1. Tạm ứng hợp đồng :

 • Sau khi ký hợp đồng, Bên A tạm ứng cho bên B là 40% giá trị Hợp đồng.
 • Sau khi bên B hoàn thành và bàn giao hồ sơ, bên A tạm ứng tiếp cho bên B là 30% giá trị Hợp đồng.

5.2. Thanh toán hợp đồng :

Sau khi hồ sơ xin cấp phép thiết kế xây dựng được phê duyệt. Hai bên nghiệm thu sát hoạch quyết toán và thanh lý hợp đồng. Bên A thanh toán giao dịch nốt tiền cho bên B .

5.3. Hình thức giao dịch thanh toán :

tiền mặt hoặc chuyển khoản, Trường hợp bằng tiền mặt phải có giấy giới thiệu của Giám đốc bên B.

5.4. Đồng tiền thanh toán giao dịch :

Đồng tiền vận dụng để giao dịch thanh toán : tiền Nước Ta

Điều 6.

Tranh chấp và xử lý tranh chấp :

 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hợp đồng trong hoạt động xây dựng, các bên phải có trách nghiệm thương lượng giải quyết;
 • Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên thì thống nhất đưa ra Toà án Hà nội để giải quyết theo quy định của pháp luật. Chi phí do Bên có lỗi chịu.

Điều 7. Bất khả kháng:

7.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm trấn áp của những bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất ; hoả hoạn ; cuộc chiến tranh hoặc có rủi ro tiềm ẩn xảy ra cuộc chiến tranh, … và những thảm hoạ khác chưa lường hết được, sự đổi khác chủ trương .
Việc một bên không hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm hết hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng tác động bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ và trách nhiệm phải :
+ Tiến hành những giải pháp ngăn ngừa hài hòa và hợp lý và những giải pháp thay thế sửa chữa thiết yếu để hạn chế tối đa ảnh hưởng tác động do sự kiện bất khả kháng gây ra
+ Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 7 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng .
7.2. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời hạn triển khai hợp đồng sẽ được lê dài bằng thời hạn diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị tác động ảnh hưởng không hề thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng của mình

Điều 8. Tạm dừng, huỷ bỏ hợp đồng

8.1. Tạm dừng triển khai hợp đồng :

Các trường hợp tạm dừng triển khai hợp đồng :

 • Do lỗi của Bên giao thầu hoặc Bên nhận thầu gây ra;
 • Các trường hợp bất khả kháng.
 • Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận

Một bên có quyền quyết định hành động tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra, nhưng phải báo cho bên kia biết bằng văn bản và cùng tranh luận xử lý để liên tục triển khai đúng hợp đồng kiến thiết xây dựng đã ký kết ; trường hợp bên tạm dừng không thông tin mà tạm dừng gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên thiệt hại .
Thời gian và mức đền bù thiệt hại do tạm dừng hợp đồng do hai bên thoả thuận để khắc phục .

8.2. Huỷ bỏ hợp đồng :

a / Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng tại điều 8.1 mà hai bên không thống nhất được hoặc bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện kèm theo hủy bỏ mà pháp lý có lao lý. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại ;
b / Bên huỷ bỏ hợp đồng phải thông tin ngay cho bên kia biết về việc huỷ bỏ ; nếu không thông tin mà gây thiệt hại cho bên kia, thì bên huỷ bỏ hợp đồng phải bồi thường ;
c / Khi hợp đồng bị hủy bỏ, hai bên cùng giám sát phần kinh phí đầu tư đã triển khai và thanh toán giao dịch cho nhau theo nguyên tắc sau :

 • Nếu giá trị khối lượng công việc đã hoàn thành do Bên B thực hiện lớn hơn số tiền Bên A đã tạm ứng thì Bên A phải trả cho Bên B khoản chênh lệch.
 • Nếu giá trị khối lượng công việc đã hoàn thành do Bên B thực hiện nhỏ hơn số tiền Bên A đã tạm ứng thì Bên B phải trả cho Bên A khoản chênh lệch.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của bên B:

9.1 Nghĩa vụ .

 • Chịu trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung đã cam kết trong hợp đồng, đảm bảo chất lượng sản phẩm tư vấn theo quy định hiện hành của nhà nước, đảm bảo tiến độ
 • Bố trí chủ nhiệm công trình, chủ trì các bộ môn và các chuyên gia có đủ năng lực, chuyên môn nghề nghiệp phù hợp với từng lĩnh vực thiết kế, tư vấn.
 • Trong quá trình tiến hành các bước thực hiện công việc, bên B phải thường xuyên thông báo cho bên A các tiến độ hoàn thành, các số liệu, dữ liệu có liên quan để hai bên cùng bàn bạc xử lý.
 • Có trách nhiệm phối hợp với bên A để hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Nộp thuế và bảo hiểm sản phẩm tư vấn và các nghĩa vụ khác theo quy định hiện hành của nhà nước Việt nam.

9.2 Quyền hạn .

 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng với bên A khi bên A vi phạm hợp đồng.
 • Yêu cầu bên A phải bồi thường thiệt hại do lỗi của bên A gây ra.
 • Yêu cầu bên A cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác lập dự án và thiết kế bản vẽ thi công
 • Các quyền khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt nam.

Điều 10.

Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên A :

10.1 Nghĩa vụ .

 • Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến dự án cho bên B.
 • Tạo điều kiện, giúp đỡ bên B trong quá trình triển khai công việc.
 • Thanh toán đúng theo tiến độ của hợp đồng
 • Tiếp nhận, nghiệm thu và lưu trữ Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở do bên B lập.

10.2 Quyền hạn .

 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng với bên B khi bên B vi phạm hợp đồng.
 • Bắt buộc bên B phải bồi thường thiệt hại do lỗi bên B gây ra
 • Yêu cầu bên B sửa đổi, bổ xung thiết kế do lỗi của bên B.
 • Các quyền khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt nam.

Điều 11. Ngôn ngữ sử dụng: Ngôn ngữ của Hợp đồng sẽ là tiếng Việt.

Điều 12. Điều khoản chung

12.1. Các phụ lục kèm theo sẽ là một bộ phận không hề tách rời hợp đồng này .
12.2. Hợp đồng này cũng như tổng thể những tài liệu, thông tin tương quan đến hợp đồng sẽ được những bên quản trị theo lao lý hiện hành của nhà nước về bảo mật thông tin .
12.3. Hai bên cam kết thực thi tốt những lao lý đã thoả thuận trong hợp đồng .
12.4. Hợp đồng làm thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản ;
12.5. Hiệu lực của hợp đồng :
Hợp đồng này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày tháng 07 năm 2009

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thiết kế kiến trúc
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thiết kế nội thất
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thi công nội thất
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thiết kế nhà máy sản xuất
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thi công xây dựng
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng xây dựng Anh Việt
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thi công nhà xưởng Việt – Trung
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng liên danh trong xây dựng
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thí nghiệm trong xây dựng
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng khảo sát lập dự án, thiết kế dự án xây dựng
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử đụng đất
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng thuê đất xây dựng nhà xưởng
Mời quý vị tham khảo :Hợp đồng tư vấn Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
Mời quý vị tham khảo :Hợp tư vấn lập dự án BT (Xây dựng – Chuyển Giao)

Cảm ơn những bạn đã sát cánh cùng Hồ sơ kiến thiết xây dựng. Chúc những bạn thành công xuất sắc !

Câu hỏi : bộ tời giàn phơi thông minh
Mật khẩu: 201XXXX (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.“

Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

Bạn không biếtnhư thế nào ?

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://bit.ly/thuvienhsxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Nhà thầu xây dựng: https://bit.ly/zalonhathauvn

Viết một bình luận