mẫu bản kiểm điểm đảng viên 2016 | TaigameIOline

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên 2016
12 Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2021
Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2021 dành cho những cá thể Đảng viên dự bị và chính thức, những Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức kiểm điểm về bản thân vào cuối năm 2021. taigameionline.vn xin gửi đến những bạn mẫu bản kiểm điểm Đảng viên mới nhất và được sử dụng nhiều nhất lúc bấy giờ, mời những bạn cùng tìm hiểu thêm và tải về sử dụng .

Khi cuối năm đang gần kề, để làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng, Đảng viên phải tự làm bản kiểm điểm. Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân mà taigameionline.vn giới thiệu dưới đây dành cho giáo viên, công chức hay học sinh, sinh viên lập ra vào dịp cuối năm nhằm tự nhận xét bản thân về các vấn đề như tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc, thực hiện trách nhiệm nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những bản kiểm điểm dành cho Đảng viên thuộc khối doanh nghiệp đoàn thể thì còn có những bản kiểm điểm dành cho giáo viên, bản kiểm điểm của giáo viên tổng đảm nhiệm, bản kiểm điểm của cán bộ quản trị, bản kiểm điểm dành cho Đảng viên hưu trí, bản kiểm điểm Đảng viên quân đội, kiểm điểm Đảng viên là sinh viên …
taigameionline.vn mời những bạn cùng tải không lấy phí Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm file DOC hoặc PDF để xem vừa đủ nội dung thông tin những mẫu kiểm điểm .

1. Đảng viên nào phải viết bản kiểm điểm?

Một trong những trách nhiệm của Đảng viên được nêu tại Điều 2 Điều lệ Đảng là phải liên tục tự phê bình và phê bình. Đây cũng là một trong những nguyên tắc mà Đảng viên phải luôn ghi nhớ khi đã đứng trong đội ngũ Đảng viên của nước ta .
Theo đó, đối tượng người tiêu dùng kiểm điểm theo nguyên tắc tự phê bình và phê bình hằng năm được nêu tại Điều 5 Quy định 132 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đây là trách nhiệm của Đảng viên trong toàn Đảng, của cán bộ chỉ huy, quản trị những cấp trừ Đảng viên được miễn công tác làm việc và Đảng viên được miễn hoạt động và sinh hoạt Đảng .
Cũng tại Quy định 132, đơn cử là Điều 14, thời gian triển khai kiểm điểm của Đảng viên hằng năm được triển khai trước khi tổng kết công tác làm việc năm của tổ chức triển khai, đơn vị chức năng, cơ quan. Đây cũng là cơ sở để triển khai nhìn nhận, xếp loại hằng năm của cá thể Đảng viên đó .
Thông qua đó, sẽ đề ra những trách nhiệm để phát huy tốt nhất ưu điểm cũng như khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn sống sót của Đảng viên. Tiến tới sẽ củng cố, tăng trưởng địa phương, tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng .

2. Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm là gì?

Vào dịp cuối năm, Đảng viên đều phải tự làm bản kiểm điểm đề nhìn nhận lại những thành tích đạt được và những hạn chế của bản thân trong suốt một năm từ đó làm địa thế căn cứ nhìn nhận, xếp loại chất lượng cá thể. Đối tượng viết bản kiểm điểm cuối năm thường rất rộng, gồm có những sinh viên, công nhân, công chức, giáo viên, người lao động, … Dưới đây là những mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2021 thông dụng nhất dành cho những bạn tìm hiểu thêm .

3. Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2021 theo Hướng dẫn 21

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2020

Bản kiểm điểm cá thể 2021 là biểu mẫu kiểm điểm Đảng viên mới nhất do Bộ chính trị phát hành theo Hướng dẫn số 21 – HD / BTCTW sửa chữa thay thế cho hướng dẫn số 16 năm 2018 .

4. Bản kiểm điểm Đảng viên theo Hướng dẫn 21 của giáo viên

5. Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản lý, lãnh đạo 2021

6. Bản kiểm điểm tập thể chi ủy, chi bộ 2021

7. Bản kiểm điểm Đảng viên cho giáo viên 2021

Lưu ý: Đây là bản kiểm điểm Đảng Viên theo Mẫu 02-HD/HU. Các bạn có thể kích vào nút Sửa ở bên dưới để tự sửa theo thông tin kiểm điểm của bản thân.

8. Bản kiểm điểm Đảng viên công an 2021

9. Bản kiểm điểm đảng viên trong quân đội 2021

10. Bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3

11. Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên – Mẫu 1a – HD KĐ.ĐG

12. Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên – Mẫu 1b – HD KĐ.ĐG

13. Bản kiểm điểm 27 biểu hiện suy thoái

14. Bản kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên

15. Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên

1/ Thông tin chi tiết về Đảng viên đó:

Trong đó, gồm có : Họ và tên ; ngày, tháng, năm sinh ; chức vụ trong Đảng và chức vụ chính quyền sở tại, đoàn thể ( nếu có ) kèm theo đơn vị chức năng công tác làm việc cùng tên của Chi bộ .

2/ Ưu điểm, kết quả đạt được

Trước hết, Đảng viên cần phải nêu được ưu điểm trong quy trình bản thân rèn luyện suốt một năm qua. Trong đó, phải bảo vệ khá đầy đủ những nội dung sau đây :
– Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống ; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật ; tác phong, lề lối thao tác : Đây là một trong những tiềm năng số 1 trong trách nhiệm hằng năm của từng Đảng viên. Trong đó, cần phải dữ thế chủ động liên hệ những biểu lộ về suy thoái và khủng hoảng, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” …
– Khi kiểm điểm Đảng viên, không riêng gì địa thế căn cứ vào những trách nhiệm trọng tâm của Đảng viên đó mà còn phải liên hệ với trách nhiệm, chức trách của mình ở chính quyền sở tại. Do đó, nội dung cần phải có trong bản kiểm điểm là :

  • Thực hiện cũng như kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm.
  • Trách nhiệm của cá nhân Đảng viên đó liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách, đảm nhiệm.

– Việc triển khai cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của Đảng viên .
– Những yếu tố khác ( nếu có ) .

3/ Những hạn chế, khuyết điểm

Bên cạnh những thành tích đạt được thì luôn đi kèm đó là hạn chế và khuyết điểm. Trong bản tự kiểm điểm này, Đảng viên cũng phải chỉ ra được những khuyết điểm, hạn chế của mình trong năm nay và nguyên do của những khuyết điểm đó .
Đồng thời, Đảng viên cũng phải nêu rõ tác dụng, giải pháp khắc phục những khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền chỉ ra, Tóm lại ở những năm trước .

4/ Tự nhận mức xếp loại

Đây là một trong những nội dung quan trọng của bản tự kiểm điểm. Trong đó, những mức xếp loại gồm triển khai xong xuất sắc trách nhiệm ; Hoàn thành tốt trách nhiệm ; Hoàn thành trách nhiệm ; Không hoàn thành xong trách nhiệm .

5/ Ý kiến nhận xét của Thủ trưởng cơ quan, chi ủy (chi bộ), Đảng ủy (Chi ủy)

Sau khi Đảng viên tự nhận mức nhìn nhận, địa thế căn cứ vào những thông tin được Đảng viên tự kiểm điểm nêu tại bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm, những cấp gồm Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng ; chi ủy và Đảng ủy sẽ nhìn nhận Đảng viên đó .
Trong đó, thủ tục nhìn nhận, xếp loại của những cơ quan có thẩm quyền trên được pháp luật đơn cử tại khoản 2.5 Điều 2 Hướng dẫn 21 năm 2019 như sau :

– Thủ trưởng cơ quan, đơn vị của Đảng viên đó: Nhận xét, đánh giá và đưa ra mức xếp loại chất lượng (nếu là công chức, viên chức).

– Chi ủy: Tổng hợp mức tự xếp loại của Đảng viên, ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền nơi Đảng viên cư trú để đề xuất mức xếp loại.

– Cấp ủy: Tổng hợp, thẩm định, căn cứ vào đề xuất của chi ủy để đưa ra mức xếp loại chất lượng Đảng viên.

16. Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm

Đối tượng: Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy vẫn phải đánh giá, xếp loại chất lượng.

Khung tiêu chí đánh giá

– Về tư tưởng chính trị ; phẩm chất, đạo đức, lối sống ; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật ; tác phong, lề lối thao tác
+ Tư tưởng chính trị : Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối thay đổi của Đảng ; chấp hành, tuyên truyền, hoạt động mái ấm gia đình và nhân dân thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước ; việc học tập những nghị quyết, thông tư, tham gia những đợt hoạt động và sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng .
+ Phẩm chất đạo đức, lối sống : Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh ; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân ; niềm tin cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa thay thế khuyết điểm và đấu tranh với những biểu lộ quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, xấu đi ; ý thức kiến thiết xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng và giữ gìn đoàn kết nội bộ .
+ Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật : Việc chấp hành sự phân công của tổ chức triển khai ; triển khai lao lý về những điều đảng viên không được làm và những nội quy, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng ; những nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo lao lý ; gương mẫu thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm công dân và liên tục giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú ; nghĩa vụ và trách nhiệm nêu gương của đảng viên .
+ Tác phong, lề lối thao tác : Năng động, phát minh sáng tạo, kinh khủng trong thực thi trách nhiệm ; giải pháp thao tác khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc ; niềm tin hợp tác, giúp sức chiến sỹ, đồng nghiệp .

+ Kết quả đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân (nếu có).

– Về hiệu quả triển khai chức trách, trách nhiệm được giao
+ Việc thực thi chức trách, quyền hạn theo pháp luật ( đảng, chính quyền sở tại, đoàn thể ) .
+ Kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm được lượng hóa bằng mẫu sản phẩm. Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức cần làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến trình, hiệu suất cao triển khai những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm ; niềm tin thay đổi, phát minh sáng tạo, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm ; ý thức, thái độ ship hàng nhân dân …
+ Kết quả nhìn nhận, xếp loại những tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng thuộc khoanh vùng phạm vi chỉ huy, quản trị trực tiếp ; tác dụng nhìn nhận tin tưởng định kỳ ( nếu có ) .
– Việc thực thi cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm
– Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền Tóm lại hoặc được chỉ ra ở những kỳ kiểm điểm trước
– Kết quả kiểm điểm theo gợi ý của cấp có thẩm quyền ( nếu có )

Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng

Mức chất lượng

Tiêu chuẩn

Ghi chú

Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm
+ Là đảng viên thực sự tiêu biểu vượt trội về năng lượng, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đi đầu về thay đổi phát minh sáng tạo, có mẫu sản phẩm cụ thể lượng hóa được, có nhiều thành tích điển hình nổi bật trong công tác làm việc được những đảng viên khác học tập, noi theo .
+ Các tiêu chuẩn về hiệu quả thực thi trách nhiệm chính trị được giao đều nhìn nhận đạt Lever “ Xuất sắc ” ; những tiêu chuẩn còn lại được nhìn nhận đạt Lever “ Tốt ” trở lên .
+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ” .
Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động số lượng đảng viên được xếp loại “ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ” không vượt quá 20 % số đảng viên được xếp loại “ Hoàn thành tốt trách nhiệm ” trong từng tổ chức triển khai cơ sở đảng .
Hoàn thành tốt trách nhiệm
+ Các tiêu chuẩn về tác dụng thực thi trách nhiệm chính trị được giao đều nhìn nhận đạt Lever “ Tốt ” trở lên ; những tiêu chuẩn còn lại được nhìn nhận đạt Lever “ Trung bình ” trở lên .
+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “ Hoàn thành tốt trách nhiệm ” trở lên .
Hoàn thành trách nhiệm
+ Các tiêu chuẩn cơ bản được nhìn nhận đạt Lever “ Trung bình ” trở lên .
+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “ Hoàn thành trách nhiệm ” trở lên .
Không hoàn thành xong trách nhiệm
Là đảng viên không đạt mức “ Hoàn thành trách nhiệm ” hoặc thuộc một trong những trường hợp sau :
+ Cấp có thẩm quyền Kết luận nhìn nhận có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” .
+ Chỉ hoàn thành xong dưới 50 % chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm .
+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại ở mức “ Không hoàn thành xong trách nhiệm ” .
+ Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm ( một vi phạm bị giải quyết và xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại ) .

Trách nhiệm, thẩm quyền

– Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở chủ trì tổ chức triển khai thực thi và xem xét, quyết định hành động mức xếp loại chất lượng đảng viên .
– Từng đảng viên tự nhìn nhận, xếp loại chất lượng .

Cách thức thực hiện

Bước 1 : Tự nhìn nhận, xếp loại chất lượng
Căn cứ những tiêu chuẩn nhìn nhận, tiêu chuẩn mức chất lượng được lao lý đơn cử cho từng đối tượng người tiêu dùng, đảng viên tự nghiên cứu và phân tích chất lượng ( xác lập Lever “ Xuất sắc ”, “ Tốt ”, “ Trung bình ”, “ Kém ” cho từng tiêu chuẩn nhìn nhận đơn cử ) và xem xét, tự nhận mức chất lượng trong Mẫu 02 ; báo cáo giải trình trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, nhìn nhận, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm .
Bước 2 : Quyết định xếp loại chất lượng so với đảng viên
– Chi ủy ( bí thư chi bộ nơi không có chi ủy ) tổng hợp mức tự xếp loại của đảng viên ; quan điểm nhận xét của chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú để đề xuất kiến nghị mức xếp loại của từng đảng viên. Chi bộ thực thi bàn luận mức xếp loại do chi ủy ( bí thư chi bộ nơi không có chi ủy ) đề xuất kiến nghị trước khi triển khai bỏ phiếu .

– Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổ chức để đảng viên bỏ phiếu đề xuất mức xếp loại đối với từng đảng viên của chi bộ; sau đó, tổng hợp kết quả, đề xuất mức xếp loại chất lượng đối với từng đảng viên để báo cáo đảng ủy cơ sở.

– Bộ phận giúp việc cấp ủy tổng hợp, thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình của những chi bộ thường trực để đảng ủy cơ sở xem xét quyết định hành động xếp loại chất lượng đảng viên. Đối với chi bộ cơ sở do chi bộ quyết định hành động xếp loại chất lượng đảng viên .

Trên đây taigameionline.vn đã gửi tới các bạn các mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2021 đầy đủ chi tiết nhất.

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé .

  • Bản tự kiểm điểm cá nhân
  • Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW
  • Mẫu bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị
  • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ Đảng
  • Quy trình kết nạp Đảng viên
  • Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể
  • Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại tổ chức Đảng
  • Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý

Source: https://cosfa.vn
Category: Mẫu tủ

Viết một bình luận