Tự động điền biểu mẫu | Brandee

✅ Máy tính

Bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn bằng cách được cho phép Chrome tự động hóa điền vào biểu mẫu những thông tin đã lưu, ví dụ điển hình như thông tin giao dịch thanh toán hoặc địa chỉ của bạn. Khi bạn nhập thông tin vào biểu mẫu mới trực tuyến, Chrome hoàn toàn có thể hỏi bạn để lưu thông tin đó .
Google Chrome không khi nào san sẻ thông tin của bạn khi chưa được bạn được cho phép. Tìm hiểu cách Google lưu và bảo vệ thông tin thẻ tín dụng .

Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin

Nếu đã bật tính năng đồng nhất hóa trong Chrome, thì khi bạn biến hóa thông tin, nội dung đổi khác sẽ hiển thị trên những thiết bị khác của bạn. Hãy tìm hiểu và khám phá cách chọn thông tin cần đồng nhất hóa trên những thiết bị khác .

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ tiếp đến Phương thức thanh toán hoặc Địa chỉ.
 3. Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin: 
  • Thêm: Bên cạnh mục “Phương thức thanh toán” hoặc “Địa chỉ”, hãy nhấp vào Thêm.
  • Chỉnh sửa: Ở bên phải thẻ hoặc địa chỉ, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Chỉnh sửa.
  • Xóa: Ở bên phải thẻ hoặc địa chỉ, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Xóa. Bạn có thể phải chờ một vài phút để xóa thẻ.

Nếu xóa thẻ tín dụng của mình khỏi Chrome, thì bạn vẫn cần phải xóa thẻ tín dụng đó khỏi Google Pay, tùy vào cách bạn lưu thẻ tín dụng.

Xóa thông tin bạn đã lưu

 1. Hãy làm theo các bước để xóa dữ liệu duyệt web của bạn.
 2. Trong phần “Nâng cao”, hãy chọn Dữ liệu biểu mẫu tự động điền.

Đồng bộ hóa thông tin thanh toán với Google Pay

Nếu bạn đã bật tính năng đồng nhất hóa cho phương pháp thanh toán giao dịch và địa chỉ trong Chrome rồi mua một loại sản phẩm nào đó trên mạng, thì Chrome hoàn toàn có thể hỏi xem bạn có muốn lưu thông tin giao dịch thanh toán trong Google Pay không. Nếu bạn gật đầu, thẻ của bạn sẽ lưu trong Google Pay .

Để thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thẻ tín dụng trong Google Pay, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Truy cập vào pay.google.com.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Phương thức thanh toán.
 3. Tìm thẻ mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa. Bạn cũng có thể thêm thẻ mới.
  • Thêm: Nhấp vào Thêm phương thức thanh toán. Nếu bạn không thấy tùy chọn thêm thẻ mới, hãy truy cập vào play.google.com/store/account để thêm phương thức thanh toán.
  • Chỉnh sửa: Bên dưới thẻ, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
  • Xóa: Bên dưới thẻ, hãy nhấp vào Xóa.

Dừng đồng bộ hóa thông tin thanh toán với Google Pay

Nếu bạn đang đồng điệu hóa thẻ tín dụng thanh toán và địa chỉ trong Chrome, thì Google Pay sẽ vẫn tàng trữ thông tin thẻ tín dụng thanh toán của bạn .
Hầu hết những thẻ được lưu trong Google Pay sẽ hiển thị dưới dạng yêu cầu khi bạn điền vào biểu mẫu trực tuyến. Để dừng đồng nhất hóa thông tin giao dịch thanh toán với Google Pay, hãy triển khai những bước sau :

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở trên cùng, trong phần “Mọi người”, hãy nhấp vào Đồng bộ hóa.
 4. Tắt Phương thức thanh toán và địa chỉ sử dụng Google Pay.

Lưu thông tin liên hệ vào máy tính của bạn

Để chỉ lưu thông tin vào máy tính, chứ không phải vào Tài khoản Google, hãy làm như sau :

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở trên cùng, trong phần “Mọi người”, hãy nhấp vào Đồng bộ hóa.
 4. Tắt tùy chọn Đồng bộ hóa mọi thứ.
 5. Tắt tính năng Tự động điền.

Dừng lưu thông tin vào Chrome

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở trên cùng, trong phần “Mọi người”, nhấp vào Phương thức thanh toán hoặc Địa chỉ và các tùy chọn khác.

  • Để dừng lưu thông tin thanh toán, tắt tính năng Lưu và điền phương thức thanh toán.

  • Để dừng lưu địa chỉ và thông tin liên hệ, hãy tắt tính năng Lưu và điền địa chỉ.

Nếu bạn muốn dừng lưu mật khẩu vào Chrome, hãy tìm hiểu cách Nếu bạn muốn dừng lưu mật khẩu vào Chrome, hãy tìm hiểu và khám phá cách quản trị mật khẩu đã lưu

Chrome không đề xuất các thông tin đã lưu của tôi

Nếu bạn không nhận được đề xuất kiến nghị khi điền vào biểu mẫu, thì hoàn toàn có thể do một trong hai nguyên do sau :

 • Trang web đó không đủ an toàn để lấy thông tin này từ Chrome. Nếu trang web an toàn, hãy tìm hiểu cách khắc phục vấn đề với thông tin đã lưu.
 • Chrome có thể không phát hiện được một số trường trong biểu mẫu.

Liên kết có liên quan

✅ Android

Bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn bằng cách được cho phép Chrome tự động hóa điền vào biểu mẫu những thông tin đã lưu, ví dụ điển hình như thông tin thanh toán giao dịch hoặc địa chỉ của bạn. Khi bạn nhập thông tin vào biểu mẫu mới trực tuyến, Chrome hoàn toàn có thể hỏi bạn để lưu thông tin đó .
Google Chrome không khi nào san sẻ thông tin của bạn khi chưa được bạn được cho phép. Tìm hiểu cách Google lưu và bảo vệ thông tin thẻ tín dụng .

Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin

Nếu đã bật tính năng đồng bộ hóa trong Chrome, thì khi bạn thay đổi thông tin của mình, những nội dung thay đổi sẽ hiển thị trên các thiết bị khác của bạn. Hãy tìm hiểu cách chọn thông tin cần đồng bộ hóa trên các thiết bị khác.

 1. Trên máy tính bảng hoặc điện thoại Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Nhấn vào Địa chỉ và các tùy chọn khác hoặc Phương thức thanh toán.
 4. Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin:
  • Thêm: Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Thêm địa chỉ hoặc Thêm thẻ. Khi bạn nhập xong thông tin của mình, ở dưới cùng, hãy nhấn vào Xong.
  • Chỉnh sửa: Nhấn vào mục cần chỉnh sửa. Khi bạn thay đổi xong thông tin của mình, ở dưới cùng, hãy nhấn vào Xong.
  • Xóa: Nhấn vào mục cần xóa. Ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa.

Xóa thông tin bạn đã lưu

 1. Làm theo các bước để xóa dữ liệu duyệt web của bạn.
 2. Trong mục “Nâng cao”, hãy chọn Tự động điền dữ liệu biểu mẫu.

Đồng bộ hóa thông tin thanh toán với Google Pay

Nếu bạn đã bật tính năng đồng nhất hóa so với địa chỉ và phương pháp thanh toán giao dịch trong Chrome, thì khi bạn mua hàng trực tuyến, Chrome hoàn toàn có thể hỏi liệu bạn có muốn lưu thông tin thanh toán giao dịch trong Google Pay hay không. Nếu bạn đồng ý, thẻ của bạn sẽ lưu trong Google Pay .

Để thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thẻ tín dụng trong Google Pay, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Truy cập vào pay.google.com.
 2. Nhấn vào Phương thức thanh toán.
 3. Chọn một tùy chọn.
  • Thêm: Nhấn vào Thêm phương thức thanh toán. Nếu bạn không thấy tùy chọn thêm thẻ mới, hãy truy cập vào play.google.com/store/account để thêm phương thức thanh toán.
  • Chỉnh sửa: Bên dưới thẻ, hãy nhấn vào Chỉnh sửa.
  • Xóa: Bên dưới thẻ, hãy nhấn vào Xóa.

Dừng đồng bộ hóa thông tin thanh toán với Google Pay

Nếu bạn đang đồng nhất hóa thẻ tín dụng thanh toán và địa chỉ trong Chrome, thì Google Pay sẽ vẫn tàng trữ thông tin thẻ tín dụng thanh toán của bạn .
Hầu hết những thẻ đã lưu trong Google Pay sẽ hiển thị dưới dạng nội dung yêu cầu khi bạn điền vào biểu mẫu trực tuyến. Để dừng đồng nhất hóa thông tin thanh toán giao dịch với Google Pay, hãy triển khai những bước sau :

 1. Trên máy tính bảng hoặc điện thoại Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào tên tài khoản của bạn.
 4. Nhấn vào Đồng bộ hóa.
 5. Tắt tùy chọn Đồng bộ hóa mọi thứ.
 6. Bỏ chọn mục “Thẻ tín dụng và địa chỉ sử dụng Google Pay”.

Dừng lưu thông tin vào Chrome

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Nhấn vào Tự động điền và thanh toán.
 4. Nhấn vào Phương thức thanh toán hoặc Địa chỉ và các tùy chọn khác.
  • Để dừng lưu thông tin thanh toán, hãy tắt tính năng Lưu và điền phương thức thanh toán.
  • Để dừng lưu địa chỉ và thông tin liên hệ, hãy tắt Lưu và điền địa chỉ.

Nếu bạn muốn dừng lưu mật khẩu vào Chrome, hãy tìm hiểu và khám phá cách quản trị mật khẩu đã lưu .

Chrome không đề xuất các thông tin đã lưu của tôi

Nếu bạn không nhận được yêu cầu khi điền vào biểu mẫu, thì hoàn toàn có thể do một trong hai nguyên do sau :

 • Trang web đó không đủ an toàn để lấy thông tin này từ Chrome. Nếu trang web an toàn, hãy tìm hiểu cách khắc phục vấn đề với thông tin đã lưu.
 • Chrome có thể không phát hiện được một số trường trong biểu mẫu.

Liên kết có liên quan

✅ iPhone và iPad

Bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn bằng cách được cho phép Chrome tự động hóa điền vào biểu mẫu những thông tin đã lưu, ví dụ điển hình như thông tin giao dịch thanh toán hoặc địa chỉ của bạn. Khi bạn nhập thông tin vào biểu mẫu mới trực tuyến, Chrome hoàn toàn có thể hỏi bạn để lưu thông tin đó .
Google Chrome không khi nào san sẻ thông tin của bạn khi chưa được bạn được cho phép. Tìm hiểu cách Google lưu và bảo vệ thông tin thẻ tín dụng .

Chỉnh sửa hoặc xóa địa chỉ

Nếu đã bật tính năng đồng điệu hóa trong Chrome, thì khi bạn biến hóa thông tin của mình, những nội dung đổi khác sẽ hiển thị trên những thiết bị khác của bạn. Hãy tìm hiểu và khám phá cách chọn thông tin cần đồng điệu hóa trên những thiết bị khác .

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấn vào Tự động điền biểu mẫu.
 4. Chỉnh sửa hoặc xóa thông tin:
  • Chỉnh sửa: Nhấn vào mục cần chỉnh sửa. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Chỉnh sửa. Sau khi bạn đã thay đổi thông tin của mình, ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Xong.
  • Xóa: Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Chỉnh sửa. Chọn mục cần xóa. Nhấn vào Xóa tiếp đến Xong.

Xóa thông tin bạn đã lưu

Để xóa địa chỉ, phương pháp thanh toán giao dịch và những thông tin khác bạn đã lưu trong Chrome, hãy làm theo những bước sau :

 1. Làm theo các bước để xóa dữ liệu duyệt web.
 2. Trong mục “Nâng cao”, hãy chọn Tự động điền dữ liệu.

Đồng bộ hóa thông tin thanh toán với Google Pay

Nếu bạn đã bật tính năng đồng điệu hóa cho thẻ tín dụng thanh toán và địa chỉ trong Chrome rồi mua một mẫu sản phẩm nào đó trên mạng, thì Chrome hoàn toàn có thể hỏi xem bạn có muốn lưu thông tin thanh toán giao dịch không. Nếu bạn gật đầu, thẻ của bạn sẽ lưu trong Google Pay .

Để thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thẻ tín dụng trong Google Pay, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Truy cập vào pay.google.com.
 2. Nhấn vào Phương thức thanh toán.
 3. Chọn một tùy chọn.
  • Thêm: Nhấn vào Thêm phương thức thanh toán. Nếu bạn không thấy tùy chọn thêm thẻ mới, hãy truy cập vào play.google.com/store/account để thêm phương thức thanh toán.
  • Chỉnh sửa: Bên dưới thẻ, hãy nhấn vào Chỉnh sửa.
  • Xóa: Bên dưới thẻ, hãy nhấn vào Xóa.

Dừng đồng bộ hóa thông tin thanh toán với Google Pay

Nếu bạn đang đồng bộ hóa thẻ tín dụng và địa chỉ trong Chrome, thì Google Pay sẽ vẫn lưu trữ thông tin thẻ tín dụng của bạn.

Hầu hết những thẻ đã lưu trong Google Pay sẽ hiển thị dưới dạng nội dung đề xuất kiến nghị khi bạn điền vào biểu mẫu trực tuyến. Để dừng đồng điệu hóa thông tin thanh toán giao dịch với Google Pay, hãy thực thi như sau :

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào tên tài khoản của bạn.
 4. Nhấn vào Đồng bộ hóa.
 5. Tắt tùy chọn Đồng bộ hóa mọi thứ.
 6. Tắt tùy chọn Hiển thị địa chỉ và thẻ tín dụng từ Google Pay.

Dừng lưu thông tin vào Chrome

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Khác sau đó Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấn vào Tự động điền biểu mẫu.
 4. Tắt tùy chọn Tự động điền biểu mẫu.

Chrome không đề xuất các thông tin đã lưu của tôi

Nếu bạn không nhận được yêu cầu khi điền vào biểu mẫu, thì hoàn toàn có thể do một trong hai nguyên do sau :

 • Trang web đó không đủ an toàn để lấy thông tin này từ Chrome. Nếu trang web an toàn, hãy tìm hiểu cách khắc phục vấn đề với thông tin đã lưu.
 • Chrome có thể không phát hiện được một số trường trong biểu mẫu.

Liên kết có liên quan

* Nguồn : Google Chrome

Source: https://cosfa.vn
Category: Mẫu tủ

Viết một bình luận